REGULAMIN FRANIA CAFE1. Oddanie prania na serwis jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez klienta.

2.Pralnia przyjmuje do prania odzież z oznakowaniem P lub A, wskazujące na sposób prania. Odzież nieposiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

3. Termin wykonania usługi od momentu oddania prania na serwis jest nie krótszy niż 3 h.

4. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za: guziki, klamry, poduszki naramienne, fliselinę, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy, hafty oraz szkody powstałe wskutek czyszczenia według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta odzieży.

5. Na odpowiedzialność Klienta czyścimy odzież:

- nie posiadającą oznakowania producenta o sposobie czyszczenia;

-z plamami niewiadomego pochodzenia, uprzednio zapieranymi lub starymi;

- skórzaną, skóropodobną z irchy, ze wstawkami ze skóry, kożuchy, krawaty, kurtki puchowe;

-z aplikacjami z koralików, cekinów itp.

6. Opłata za usługę pobierana jest wg cennika pralni.

7. Opłata za usługę pobierana jest z góry.

8. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić w chwili odbioru.

9. Prawo do reklamacji przysługuje podczas odbioru serwisu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

10. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 5 – krotnej ceny za wykonaną usługę.

11. Nieodebrana po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia zostaje oddana na cele charytatywne.

12. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi.

13. Prania bez paragonu-zlecenia nie wydajemy.